Hata
  • XML Parsing Error at 1:384. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:926. Error 9: Invalid character

?irince 'de Ne Yap?l?r?

Ekspres Sizi bekliyor...

  • Tarihi ve mimari dokusu ile grlmeye de?er gzellikteki ?irinceye arala giremiyorsunuz.
  • Sokaklar? dar, kayrak ta? kapl?. Bozulmam?? mimari dokuyu hayranl?kla izleyeceksiniz.
  • Kyn bol bol foto?raflar?n? ekebilirsiniz.
  • Karakteristik yap? tarzI korunarak restore edilmi? evlere konuk olabilirsiniz.
  • Yresel yemeklerini tadabilir, zellikle meyval? ?arap e?itlerini damak tad?n?za uyan?n? deneyerek sat?n alabilirsiniz.
  • zellikle Trk mutfa??n?, tencere yemeklerini tan?mak ve tatmak isteyen gruplara yerli aileler bahelerinde pi?irdikleri ky ekmeklerini, sebzeli yemeklerini ikram ediyorlar, Asma yapraklar?ndan dolmalar sar?p, lokmalar dkyorlar.
  • Efes antik kentini, Seluk kalesini, Seluk Tarihi eserlerini, Meryeemana Evinigrebilirsiniz.


Gezmeye gelen turist gruplar?n ve ?zmir evresinden gelenlerin kat?l?m?yla ziyareti ak?n?na u?rayan ?irincede insanlar, misafirlerini memnun etmek iin ok al???yorlar. ?irince de misafirperverli?i ve zellikleri nedeniyle hakletti?i ne kavu?uyor.

Hediyelik E?ya ar??s?

?irincenin al??kan insanlar? dantelleri, dantelli dokuma kuma?tan yap?lan gmlekler,i?ne oyal? yazma, yn eldiven, orap gibi, eli?i gz nurlar?n? emek verdikleri zeytin, zeytinya??,kurutulmu? meyve, sebze,hamur i?leri gibi do?al tm rnlerini hem evlerinde, hem de ky meydan?nda, ar??da kurduklar? tezghlar?nda, misafirlerinin be?enisine sunuyorlar.Olduka davetkarlar. Ayr?ca ar??da; ah?ap kuklalar, seramik zeytinlikler, deri masklar, butikler ve biblolar?n sat?ld??? e?itli dkknlar da yer al?yor.

Dnyan?n ilgisini eken adeta sihirli ta?larla yap?lan kolyeler, yzkler ok ilgi gryor. Hele yumurta zerine yap?lan i?ili?i sab?r al??mas?n? grp hayran kalmayan? d?nemiyoruz. S?MYACI EL SANATLARI atlyesinde ilgin malzemeler boyan?yor,El yap?m? gm?ler, ta? eczanesinde zelli?ine gre tedavi da??t?yor.www.yumart.net geni? bilgi iin ziyaret edece?iniz en yak?n adres. Sonras?nda tedaviyi nce kendilerine uygulayan muhte?em insanlarla Alev Bitgel Sebilik ve Ali Sebilik ile mutlaka tan??mal?s?n?z.

Yak?nlar?n?za ve sevdiklerinize mutlaka bir ?eyler alabilece?iniz bu ar??da, isimli bir de butik bulunuyor. Trkiyenin drt bir yan?nda el tezghlar?nda dokunan saf yn ve ipek ?allar, fularlar, rtler ve zel tasar?m ipek k?rlent, ?mentabla, masa rts, yatak rts, koltuk ?al? gibi ev dekorasyon rnlerinden olu?an zengin koleksiyon ve cazip fiyatlar?yla n Trkiye d???na Amerikaya ve Avrupaya ula?m??. ?irinceye Yunanl?s?ndan Korelisine her lkeden insanlar geliyor.

Sat?c?lar pratik zeklar?yla 4-5 dilde onlarla anla??yor sat?? tap?yorlar. Yabanc? para ile al??veri? mmkn. Hatta dolarla,Euro ilefiyat etiketleri gryorsunuz.

ar??n?n di?er blmlerinde deri masklar, butikler ve biblolar?n sat?ld??? e?itli dkknlar var. ?irincede ki gezinizde 100 y?l? gekin ya??yla ?nar alt?ndaki ay bahesinde soluklanabilirsiniz.

?irince ?arab?

?irincenin tm evresi zm ba?lar? ile dolu olunca ?araplar?ndan bahsetmeden olmaz. Y?llarca kendi ?araplar?n? reten kyllerden mutlaka e?e dosta almak laz?m. Ky meydan?nda han?mlar?n kurdu?u el emeklerinin sat?ld??? pazar yak?nlarda ?arap evlerini greceksiniz. Hatta ah?ap dekorlu evdeymi? gibi rahat olaca??n?z bir atmosferde kar??lanacaks?n?z. Tatlar?na bakt???n?z ?araplardan diledi?inizce alabilirsiniz. Burada her firma cretsiz tad?m yar???ndalar gibi sanki. Tm e?itlerini tadabiliyorsunuz. Almasan?z bile ola?anst bir olgunlukla u?urlan?yorsunuz. Bu tarz?n sizi ok etkiledi?ini greceksiniz. ?irince ye gelince mutlaka al?yorsunuz. ?irincede ?arap?l?k nemli bir noktaya ula?m??t?r. Yrenin meyveli (yaban mersini, b?rtlen, ahududu, vi?ne, ilek, ?eftali, elma, kavun, nar, kay?s?, ayva, kivi vb.)?araplar? zellikle ?arap severler iin vazgeilmez bir neme sahip. Biz de zellikle KARADUT ?arab?n? tavsiye edece?iz.

?irincenin evresi, zm ba?lar?yla dolu. Ve y?llard?r herkes kendi ?arab?n? retiyor. Bu gelenek yle eski ki, ?irin celi ya?l?lar Rumlardan kalma f??lar iinde bulduklar? ?arab? mayalanm?? kle gibi, b?akla kesilebilecek k?vamda oldu?unu anlat?yorlar. Hala kaz?larda bu ?araplardan ?k?yormu?. Kyde ar?? iinde bulunan KIRKINCA ?arap evi, ilgin dekoruyla yerli ve yabanc? tm turistlerin ailece oturabildikleri bir yer. Oturunca kalkmak istemeyece?iniz (k?? ay?nda ?mine keyfinde) canl? mzik dinlemekten s?n?rs?z zevk alacaks?n?z.

Fakat sanki evlerine konuk olmu? gibi ok zel ilgi gryor ve a??rlan?yorsunuz. Ah?ap dekorlu i blmde, dkkn?n nnde f?? st ta? masalarda beyaz, roze veya k?rm?z? ?irince ?araplar?ndan bir kadeh tadabiliyor, isterseniz ?i?eyle sat?n alabiliyorsunuz.

Zeytin, Zeytin Ya??, Zeytin Ya?l? Do?al Sabun

zerine biraz k?rm?z? pul biber ve kekik dklm? has zeytinya??ndaki ye?il zeytin, yresel bir tat.

Ky yolunda yer gk zeytin dedirtecek kadar ok zeytin a?ac? ve Seluk yak?n?nda Zeytin i?leme tesisini greceksiniz. Evlerde bol miktarda yemeklik zeytin de?i?ik tekniklerle retiliyor. Kyn ye?il zeytin e?itleri, rtme, bask? zeytin, k?rma, yuvarlama zeytin olmak zere e?itleniyor. Bu e?itler kyller taraf?ndan ilk elden sat?l?yor. Restoranlarda meze oluyor. Di?er mezeler ise beyaz ky peyniri ve s??ler olarak s?ralan?yor.

?nsanl?k tarihi kadar eski sabun retimi de?i?ik koku ve ?ekillerle haz?rlan?p sat??a sunuluyor.

TarihZiyaret
Toplam36648
Çrş. 171
Sal. 162
Pzt. 151
Pz. 143
Nas?l Gidilir?
Nerede Kal?n?r?
Nerede Ne Yenir?
?irince ?arab?